Thiết Kế Đồ Hoạ

Tổng hợp những phần mềm ứng dụng mới nhất phục vụ cho công việc thiết kế độ họa như thiết kế banner khẩu ngữ, thiết kế logo. Và hướng dẫn cho các bạn một cách cặn kẽ hơn về việc cài đặt và sử dụng phần mềm